ΑΝΩ ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Αφαίρεση δέρματος με διατήρηση και ρίκνωση του μυός στα άνω βλέφαρα

ΑΝΩ ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Άνω βλεφαροπλαστική και διόρθωση των κάτω βλεφάρων με υαλουρονικό οξύ

ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Αφαίρεση δέρματος με διατήρηση και ρίκνωση του μυός στα άνω βλέφαρα Fat transposition στα κάτω βλέφαρα

ΚΑΤΩ ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

τεχνική fat transposition

ΓΕΝΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Χρήση ανατομικού ενθέματος σιλικόνης

ΜΑΣΤΟΣ

Ανόρθωση και αυξητική μαστών

ΜΑΣΤΟΣ

Αυξητική μαστών με ανατομικά ενθέματα σιλικόνης τελευταίας γενιάς

LASER ΣΩΜΑΤΟΓΛΥΠΤΙΚΗ

ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ LASER, ΜΕΙΩΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΦΙΓΞΗ
ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ LASER, ΜΕΙΩΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΦΙΓΞΗ

LASER ΣΩΜΑΤΟΓΛΥΠΤΙΚΗ

Γλυπτική λαιμού με χειρουργικό Laser

LASER ΣΩΜΑΤΟΓΛΥΠΤΙΚΗ

Θεραπεία γυναικομαστίας με χειρουργικό Laser

LASER ΣΩΜΑΤΟΓΛΥΠΤΙΚΗ

Θεραπεία τοπικής λιποδυστροφίας γοφών με χειρουργικό Laser

FACE LIFT

Ρυτιδοπλαστική προσώπου (face lift) σε συνδυασμό με ανόρθωση λαιμού (neck lift)

ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Ανοικτή ρινοπλαστική με διαφραγματοπλαστική και διόρθωση υπερτροφικών ρινικών κογχών

ΩΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Κοιλιοπλαστική περιορισμένης τομής (mini abdominoplasty)

ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Ολική κοιλιοπλαστική με μετάθεση του ομφαλού, μετά από μεγάλη απώλεια βάρους